WITAMY W SZKOLE PŁYWANIA PŁYWAK! MOŻESZ SIĘ JESZCZE ZAPISAĆ, WCIĄŻ POSIADAMY WOLNE MIEJSCA WE WSZYSTKICH KATEGORIACH WIEKOWYCH I STOPNIACH ZAAWANSOWANIA.

Zapisy pod naszym numerem telefonu 503-799-197. (Zajęcia jedynie grupowe) 7-mio osobowe grupy - ósma osóba odrabiająca. Lekcje opuszczone można odrobić. :)

Szkoła powstała w roku 2012r. Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, a także wiele tytułów i odbytych szkoleń w zakresie instruktażu pływania, nadanych m.in przez Polską Akademię Sportu, Akademię Wychowania Fizycznego, oraz firmę szkoleniową Lestur z Leska.

Naszym celem jest skuteczna nauka pływania oraz doskonalenie czterech podstawowych stylów: klasycznego (żabka), grzbietowego, motylkowego (delfin) i kraula, poprawa formy poprzez ćwiczenia i zajęcia w wodzie, zawody pływackie. Zdecydowanie stawiamy na jakoś zajęć. Nasze lekcje dla początkujących prowadzone są z wody w mało licznych grupach, co zwiększa dokładność i szybkość nauki.

Zapraszamy osoby pływające, niepływające, rozpoczynające swoją przygodę z pływaniem, te które chcą zdobyć wyższy stopień zaawansowania, jak i te, które chcą zyskać jedynie na formie. Mile widziane zarówno dzieci od 3-go do 14-go roku życia, jak i dorośli, a także aktywni seniorzy Posiadamy pełną otwartość na osoby w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji i osoby niepełnosprawne.

Czas trwania zajęć to 45 minut, między zajęciami są 5-cio minutowe przerwy. Zapraszamy! MOSiR Sanok ul. Królowej Bony 4 - Zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę.

Galeria

(zapraszamy na video - pod zakładką 'kontakt')

Aktualności


Partnerzy


Instruktorzy

Julia Lewicka

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wieloletnia sanocka Pływaczka Klubu Pływackiego UKS SANOK

Jacek Dobosz

Dyplomowany Trener i Instruktor pływania, z certyfikatem PWSZ Krosno

Nauczyciel ZS3 w Sanoku

Sabina Jędrysik

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem PWSZ Krosno

Wieloletnia Instruktorka Lubelskich i podlubelskich Basenów

Aleksandra Kunik

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Lestur s siedzibą w Lesku

Wieloletnia sanocka Pływaczka Klubu Pływackiego UKS SANOK

Rafał Dudek

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nauczyciel SP1 w Sanoku

Agnieszka Pałasiewicz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Lestur s siedzibą w Lesku

Doświadczona instruktorka na basenie Aquarius w Lesku

Robert Oleniacz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Założyciel Szkoły

Cennik

NIE PROWADZIMY

20 zł/lekcję (opłata miesięczna) - 20 zł x il.zajec w miesiącu.

Kontakt

503799197    

Robert Oleniacz
SZKOŁA PŁYWAK
(konto PKO)
53 1020 3176 0000 5602 0277 6169

Regulamin

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku, stosuje się od 25 maja 2018 r. Informujemy również, że firma jest ubezpieczona w PZU.

Regulamin i polityka prywatności (aktualizacja 13.09.2020r.)

1. Każdy uczestnik zajęć, lub jego opiekun (w przypadku osoby niepełnoletniej) zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia. Zapisy do Szkoły Pływania PŁYWAK przyjmowane są telefonicznie. Po zapisaniu Właściciel szkoły kontaktuje się z kursantem jedynie przez SMS, oraz telefonicznie z numeru 503799197. (Po zapisaniu prosimy o kontakt jedynie z numeru z którego został zapisany kursant).

2. Każdy kursant który wpłacił pieniądze za pierwszy miesiąc nauki w danym semestrze na wskazane konto (w przypadku osoby niepełnoletniej - opiekun) deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem, oraz informacją o ochronie danych osobowych, co oznacza przystanie na warunki szkoły pływania Pływak, oraz warunki pływalni CRiS Sanok.

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWAK reprezentowana przez ROBERTA OLENIACZA , NIP 687-184-6677, regon: 061643087, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe, które państwo udostępniacie przetwarzane będą w celu, otrzymywania treści marketingowych (informacji handlowych i wymiany handlowej w tym informacji o promocjach i ofertach szkoły) za pośrednictwem: telefonu, oraz innych form komunikacji elektronicznej - konta w banku z którego robią Państwo przelew.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: a)żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b)wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, c)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. d)nie wyrażenia zgody na politykę plików „cookies” strony www.plywaksanok.pl (każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie)

6. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie jedynie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym - ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.

7. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty po pierwszych zajęciach (pierwszej wpłaty miesięcznej lub całości za kurs) na konto, "SZKOŁA PŁYWAK nr. 53 1020 3176 0000 5602 0277 6169" w tytule wpisując: Imię i Nazwisko kursanta oraz dzień tygodnia, w którym jest zapisany i godzinę zajęć !. Późniejsze wpłaty za kolejne miesiące muszą być dokonywane max. do 30-go dnia każdego poprzedzającego miesiąca.

8. ODRABIANIE ZAJĘĆ!!! - W Semestrze można odrobić 7 zajęć. Nieobecność należy zgłosić przez SMS pod numer 503799197 - należy uczynić to NAJSZYBCIEJ jak to możliwe, do 4 godzin przed rozpoczęciem zajęć!. Zgłosić nieobecność można JEDYNIE przez SMS. Jeśli zapisany jest jeden kursant wystarczy sms o treści "nieobecność", nie trzeba pisać kiedy, danych, czy wieku... taki sms daje nam sygnał, że nie będzie zapisanego kursanta na najbliższych jego zajęciach i na Państwa miejsce zapisujemy osobę odrabiającą. Jeśli mają Państwo zapisanego więcej niż jednego kursanta wówczas niezbędne będzie imię i nazwisko osoby nieobecnej. W przypadku BRAKU ZGŁOSZENIA zajęć nie można odrobić! Odrobki zgłaszamy również jedynie przez sms, najlepiej o treści "proszę o wyznaczenie terminu odrobki w dniach..." lub "proszę o wyznaczenie terminu odrobki bez dni... "gdy zapisany jest więcej niż jeden kursant wówczas prosimy o imię i nazwisko osoby chętnej do odrobki, My wówczas podajemy w sms termin i imię instruktora (uwaga nie zawsze będzie możliwość odrobienia zajęć u instruktora u którego kursant jest zapisany pierwotnie na zajęcia). Zgłaszać nieobecność mają obowiązek także osoby, które odrobiły już swoje zajęcia. Lekcje należy odrabiać pojedynczo (w przypadku rodzeństwa lub grupy, istnieje możliwość znalezienia terminu, po zwolnieniu się miejsc). Lekcje mogą być odrobione jedynie w terminie wyznaczonym przez właściciela szkoły, jeśli jest nieodpowiedni, może zostać zmieniony, natomiast gdy właściciel nie znajdzie innego dogodnego terminu dla kursanta, termin uznaje się za wyznaczony, wówczas lekcje uznaje się za odrobione. Zaległe zajęcia należy odrobić w najbliższym tygodniu od ostatnich opuszczonych zajęć ! - w przypadku nieobecności pod koniec semestru zajęcia zaległe nie przechodzą na kolejny semestr !

9. Zainteresowany zapisując siebie lub podopiecznych na kurs deklaruje tym samym uczestnictwo w kursie do końca danego semestru, semestr można przerwać w przypadku długotrwałej choroby, lub w przypadku zamknięcia basenu.

10. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. awarii basenu), oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie. Odrobienie tych zajęć nastąpi w pierwszym możliwym terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani przez właściciela szkoły. W przypadku awarii i braku możliwości odrobienia zajęć pieniądze za niewykorzystane zajęcia zostaną zwrócone klientowi na jego konto.

11. Zajęcia trwają 45 minut, między każdymi zajęciami jest 5 minut przerwy. Do grupy zapisujemy siedem osób plus ósma osoba to osoba odrabiająca! Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy, (może być dwu-częściowy), ręcznik, klapki, czepek, i okularki!

12. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność, za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi prawny opiekun. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek, a także regulaminu pływalni. Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych uczestników zajęć.

13. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć tylko w trakcie zajęć. Przed i po zajęciach za nieletnich uczestników odpowiada rodzic lub opiekun. *Prosimy o baczną obserwację zajęć, co zwiększy bezpieczeństwo Państwa dzieci. O wszelkich nieprawidłowościach prosimy meldować właściciela szkoły.

14. W przypadku braku wolnych miejsc, pierwszenstwo uczestnictwa w kolejnym semestrze maja osoby dotychczas zapisane i uczeszczajace na zajecia.

15. W przypadku niezastosowania się do regulaminu, kursant może zostać usunięty z listy klientów, co uniemożli uczęszczania na zajęcia.