WITAMY W SZKOLE PŁYWANIA PŁYWAK

Naszym celem jest skuteczna nauka pływania oraz doskonalenie czterech podstawowych stylów: klasycznego (żabka), grzbietowego, motylkowego (delfin) i kraula, poprawa formy poprzez zabawę, ćwiczenia i zajęcia w wodzie, zawody pływackie. Zdecydowanie stawiamy na jakoś zajęć. Nasze lekcje dla początkujących prowadzone są z wody, co zwiększa dokładność i szybkość nauki. Zajęcia odbywają się przeważnie raz w tygodniu, zawsze w umówionym dniu i godzinie. (Oczywiście istnieje możliwość zapisania się więcej razy niż raz w tygodniu)

Szkoła powstała w roku 2012r. Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, a także wiele tytułów i odbytych szkoleń w zakresie pływania i instruktażu pływania, nadanych m.in przez Polską Akademię Sportu, Akademię Wychowania Fizycznego i WOPR.

Zapraszamy osoby pływające, niepływające, rozpoczynające swoją przygodę z pływaniem, te które chcą zdobyć wyższy stopień zaawansowania, te które chcą zyskać jedynie na formie, jak i te, które myślą nad startem w poważnych zawodach pływackich, swoich lub pociech :) Mile widziane zarówno dzieci od 4-go do 14-go roku życia, młodzież jak i dorośli, a także aktywni seniorzy. Posiadamy pełną otwartość na osoby w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji. Czas trwania zajęć to 45 minut, między zajęciami są 5-cio minutowe przerwy. Cena 25zł za zajęcia (plus bilet 7 zł). Mało liczne grupy. (Zajęcia jedynie grupowe, zajęć indywidualnych nie prowadzimy).

W Naszej szkole wyróżniamy 5 poziomów stopni zaawansowania: A - Oswajanie, podstawa, kursant nie umie pływać, ani się wcześniej nie uczył A/B - Kursanci oswojeni z wodą, dorośli, lub dzieci które zanurzą głowę, położą się na plecach i popłyną przynajmniej na brzuchu za pomocą deski (i/lub) makaronu B - Kursanci potrafią przepłynąć na plecach 25m i na brzuchu strzałką C - Kursanci, którzy płyną pełnym grzbietem i kraulem bez niego D - Kursanci, którzy płyną 3 stylami : grzbiet, kraul, żabka, (włączamy ćwiczenia do stylu motylkowego)

Zapraszamy! MOSiR Sanok ul. Królowej Bony 4. Zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę. Zapisy pod nr. tel. 514606190

Galeria

(zapraszamy na video - pod zakładką 'kontakt')

Aktualności


Partnerzy


Instruktorzy

Jacek Dobosz

Dyplomowany instruktor i trener II klasy pływania, z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Absolwent PWSZ Krosno

Nauczyciel ZST Sanok

Agnieszka Pałasiewicz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem BCRW Lestur

Absolwetnka „Turystyka i Rekreacja” na: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Doświadczona alpinistka

Julia Lewicka

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Studentka Uniwersytetu Krakowskiego

Ratowniczka WOPR

Wieloletnia sanocka pływaczka

Weronika Wilińska

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wieloletnia sanocka pływaczka

Studentka szkoły muzycznej

Wszechstronnie Uzdolniona przyszła Trener II klasy

Wojciech Duell

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nauczyciel Wuefu

Ratownik WOPR

Emerytowany Wojskowy

Bartłomiej Żyłka

Dyplomowany instruktor i trener II klasy pływania, z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nauczyciel Wuefu w SP2 w Sanoku

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego - kierunek W-f

Doświadczony Trener z wieloletnim stażem

Były Trener - UKS Rekiny Sanok

Cennik

25 zł za lekcję x il. zajęć w miesiącu. Płatne za miesiąc z góry

24 zł / 2x w tyg. | 23 zł / 3x w tyg.

Kontakt

tel. 514 606 190

nr konta: Szkoła Pływak
45 1140 2004 0000 3102 7931 5175
szkolaplywak@gmail.com

">

Regulamin

aktualizacja 9.03.2023r.

Regulamin

1. Każdy interesant, który wpłacił pieniądze za kurs na wskazane konto przez nas konto bankowe, deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem, oraz informacją o ochronie danych osobowych, co oznacza przystanie na warunki szkoły pływania Pływak, oraz warunki pływalni CRiS Sanok.

2. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia. Zapisy do Szkoły Pływania PŁYWAK przyjmowane są telefonicznie. Po zapisaniu się zalecamy kontakt przez SMS, telefonicznie zaś tylko w ważnych lub złożonych sprawach. (po finalizacji zapisu prosimy kontakt jedynie z numeru z którego został zapisany kursant).

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Pływania Pływak z siedzibą w Lublinie, ul. Bursztynowa 29/23, 20-576 Lublin, NIP 687-184-6677, regon: 061643087.

4. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty do 22 go dnia każdego miesiąca, ZA MIESIĄC Z GÓRY, (Ilość lekcji w danym miesiącu i kwotę podaje właściciel szkoły w sms) [do ceny należy doliczyć każdorazowo koszt biletu - płatne na kasie basenu]. Wpłatę za zajęcia należy uiścić na konto szkoły w tytule wpisując: Imię i Nazwisko kursanta/kursantów oraz dzień tygodnia i godzinę zajęć, na którą jest zapisany/są zapisani kursanci, a także miesiąc za który jest wnoszona opłata. UWAGA SZKOŁA PŁYWANIA NIE POBIERA OPŁATY JEDYNIE ZA ODBYTE ZAJĘCIA (LECZ ZA MIESIĄC Z GÓRY) I NIE ZWRACA PIENIĘDZY ZA NIEODBYTE ZAJĘCIA! - nieobecności można odrobić kierując się zasadami z § 5 i 6.

5. ODRABIANIE ZAJĘĆ!!! - W Semestrze można odrobić wszystkie opuszczone zajęcia na następujących zasadach: Nieobecność należy zgłosić minimum 24 godziny przed planowaną lekcją - jedynie przez SMS pod numer 514606190, o treści "nieobecność, imię i nazwisko nieobecnego kursanta, oraz dzień i godzina zajęć.", *na Państwa miejsce zapisujemy inną osobę odrabiającą. W przypadku BRAKU ZGŁOSZENIA MIN 24h PRZED PLANOWANĄ LEKCJĄ - ZAJĘĆ NIE MOŻNA ODROBIĆ! Zaleca się zgłosić nieobecność najszybciej gdy Państwo będą o tym wiedzieć. O odróbkę kursant, lub opiekun musi przypomnieć się sam, podając termin, który najlepiej Państwu odpowiada, lub z wyłączeniem dni, które nie odpowiadają..."szkoła wówczas podaje termin i imię instruktora (uwaga nie zawsze będzie możliwość odrobienia zajęć u instruktora u którego kursant został zapisany pierwotnie na zajęcia).

6. Lekcje należy odrabiać pojedynczo (w przypadku rodzeństwa lub grupy, istnieje możliwość znalezienia jednego terminu, po zwolnieniu się miejsc, lecz zastrzegamy sobie prawo do podania różnych terminów). Lekcje mogą być odrobione jedynie w terminie wyznaczonym przez pracownika szkoły - MOŻE ZOSTAĆ PODANY DZIEŃ KTÓRY NIE PASUJE KURSANTOWI, W PRZYPADKU BRAKU ZNALEZIENIA TERMINU. NA ODROBKĘ MAJĄ PAŃSTWO 21 DNI OD OSTATNICH OPUSZCZONYCH ZAJĘĆ (Nie odpowiadamy za długotrwałe nieobecności). Odrobki można odrabiać jedynie w opłaconym miesiącu - są to zajęcia dodatkowe. Jeśli dany miesiąc jest nieopłacony zajęć w takim przypadku odrabiać nie można. (Oczywiście czas przestoju niezależny od Kursanta spowodowany np. przez restrykcje - wydłuża czas odrobki)

7. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora, odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. zawodów lub awarii basenu), oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie. O zmianie instruktora właściciel szkoły stara się zawsze przypominać wcześniej, natomiast szkoła zastrzega sobie, że kursant może dowiedzieć się o tym bezpośrednio przed planowanymi zajęciami. W sytuacji niezrealizowanych zajęć, z różnych przyczyn niezależnych od okoliczności, Szkoła Pływania Pływak zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie. W przypadku braku poinformowania właściciela szkoły o rezygnacji z zajęć, opłatę należy uiścić zgodnie z cennikiem obowiązującym za dane miesiące w których kursant znajdował się na liście obecności.

8. Zajęcia trwają 45 minut, między każdymi zajęciami jest 5 minut przerwy. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy, (jedno, lub dwu-częściowy), ręcznik, klapki, czepek i okularki.

9. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność, za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi prawny opiekun. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek, a także regulaminu pływalni. Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych uczestników zajęć.

10. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć tylko w trakcie zajęć. Przed i po zajęciach za nieletnich uczestników odpowiada rodzic lub opiekun. *Prosimy o baczną obserwację zajęć, co zwiększy bezpieczeństwo Państwa dzieci. O wszelkich nieprawidłowościach prosimy meldować właściciela szkoły.

11. W przypadku braku wolnych miejsc, pierwszeństwo uczestnictwa w kolejnym miesiącu maja osoby dotychczas zapisane, uczęszczające na lekcje, które opłaciły w terminie dany miesiąc. Czyli w przypadku zawieszenia zajęć, lub rezygnacji - Szkoła nie zapewnia powrotu do tej samej grupy.

12. W przypadku niezastosowania się do regulaminu, kursant może zostać usunięty z listy klientów, co uniemożli uczęszczanie na zajęcia, bez zwrotu kosztów za nieodbyte lekcje.