WITAMY W SZKOLE PŁYWANIA PŁYWAK. ROZPOCZYNAMY ZAPISY NA NOWY SEMESTR - ZACZYNAMY OD WRZEŚNIA :)

Zapisy pod naszym numerem telefonu 503-799-197, zaczynamy od 7.09.2020r. Semestr trwa do 19.12.2020r. Posiadamy wolne miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych , jak i stopniach zaawansowania.

Szkoła powstała w roku 2012r. w Lublinie. Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, a także wiele tytułów i odbytych szkoleń w zakresie instruktażu pływania, nadanych m.in przez Polską Akademię Sportu, Akademię Wychowania Fizycznego, oraz firmę szkoleniową Lestur z Leska.

Naszym celem jest skuteczna nauka pływania oraz doskonalenie czterech podstawowych stylów: klasycznego (żabka), grzbietowego, motylkowego (delfin) i kraula, poprawa formy poprzez ćwiczenia i zajęcia w wodzie, zawody pływackie. Zdecydowanie stawiamy na jakoś zajęć. Nasze lekcje dla początkujących prowadzone są z wody w mało licznych grupach, co zwiększa dokładność i szybkość nauki.

Zapraszamy osoby pływające, niepływające, rozpoczynające swoją przygodę z pływaniem, te które chcą zdobyć wyższy stopień zaawansowania, jak i te, które chcą zyskać jedynie na formie. Mile widziane zarówno dzieci od 3go roku życia, jak i dorośli, a także aktywni seniorzy Posiadamy pełną otwartość na osoby w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji i osoby niepełnosprawne.

Czas trwania zajęć to 45 minut, między zajęciami są 5-cio minutowe przerwy. Zapraszamy! MOSiR Sanok ul. Królowej Bony 4 - Zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę.

Galeria

(zapraszamy na video - pod zakładką 'kontakt')

Aktualności


GRAFIK

aktualizacja (7.08.2020r.)

Partnerzy


Instruktorzy

Julia Lewicka

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wieloletnia sanocka Pływaczka Klubu Pływackiego UKS SANOK

Jacek Dobosz

Dyplomowany Trener i Instruktor pływania, z certyfikatem PWSZ Krosno

Nauczyciel ZS3 w Sanoku

Sabina Jędrysik

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem PWSZ Krosno

Wieloletnia Instruktorka Lubelskich i podlubelskich Basenów

Aleksandra Kunik

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Lestur s siedzibą w Lesku

Wieloletnia sanocka Pływaczka Klubu Pływackiego UKS SANOK

Rafał Dudek

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nauczyciel SP1 w Sanoku

Robert Oleniacz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratownik wodny bieszczadzkiego WOPR

Sternik Motorowodny

Ratownik Medyczny

Założyciel Szkoły

Cennik

20 zł za zajęcia x 14 lekcji (płatne po 70 zł raz w miesiącu)

Kontakt

503799197    

Robert Oleniacz
SZKOŁA PŁYWAK
(konto mBank)
45114020040000310279315175

Regulamin

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku, stosuje się od 25 maja 2018 r. Informujemy również, że firma jest ubezpieczona w PZU.

Regulamin i polityka prywatności (aktualizacja 15.02.2020r.)

1. Każdy uczestnik zajęć, lub jego opiekun (w przypadku osoby niepełnoletniej) zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia. Zapisy do Szkoły Pływania PŁYWAK przyjmowane są telefonicznie.

2. Każdy kursant który wpłacił pieniądze na wskazane konto (w przypadku osoby niepełnoletniej - opiekun) deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem, oraz informacją o ochronie danych osobowych, co oznacza przystanie na warunki szkoły pływania Pływak, oraz warunki pływalni CRiS Sanok.

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWAK reprezentowana przez ROBERTA OLENIACZA , NIP 687-184-6677, regon: 061643087, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe, które państwo udostępniacie przetwarzane będą w celu, otrzymywania treści marketingowych (informacji handlowych i wymiany handlowej w tym informacji o promocjach i ofertach szkoły) za pośrednictwem: telefonu, oraz innych form komunikacji elektronicznej - banku, z którego robią Państwo przelew i aplikacji tego banku, e-mail.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: a)żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b)wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, c)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. d)nie wyrażenia zgody na politykę plików „cookies” strony www.plywaksanok.pl (każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie)

6. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie jedynie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym - ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.

7. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty całości lub bezzwrotnego zadatku który ustala właciciel szkoły, na konto, w tytule wpisując: Imię i Nazwisko kursanta, oraz dzień tygodnia w którym jest kursant zapisany i godzinę zajęć.

8.ODRABIANIE ZAJĘĆ: Kursant (lub jego prawny opiekun) ma Obowiązek Zgłosić Nieobecność Telefonicznie lub przez sms. Zgłaszanie nieobecności przed zajęciami pod nr 503799197 min. 2 godziny przed zajęciami danego dnia!, nie zgłoszenie zajęć, lub zgłoszenie po tym terminie wiąże się z brakiem możliwości odrobienia ich. Uczestnicy kursu mają możliwość odrobienia 4 zajęć. Zgłaszać nieobecność mają obowiązek także osoby, które odrobiły już swoje zajęcia. Zajęcia należy odrabiać pojedynczo (w przypadku rodzeństwa lub grupy istnieje możliwość znalezienia terminu, po zwolnieniu się miejsc) Lekcje mogą być odrobione jedynie w terminie wyznaczonym przez właściciela szkoły, do dwóch tygodni od opuszczonych zajęć!. Gdy nieobecność się przedłuża, przedłuża się również termin odróbki. Kursant zgłasza chęć odrobienia jedynie na dany tydzień, nie ma możliwości na kolejne tygodnie (ma to związek z częstymi zmianami w grupach).

9. Płatność Ratalna: ZAINTERESOWANY WPŁACAJĄC ZA KURS RATALNIE DEKLARUJE TYM SAMYM WPŁATĘ CAŁOŚCI NAWET W PRZYPADKU REZYGNACJI, SZKOŁA PŁYWANIA NIE ZWRACA OPŁATY ZA NIEODBYTE ZAJĘCIA! Chyba że oczywiście nieobecność wyniknie zs strony Szkoły lub Obiektu

10. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. awarii basenu), oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie. Odrobienie tych zajęć nastąpi w pierwszym możliwym terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani przez właściciela szkoły. W przypadku awarii i braku możliwości odrobienia zajęć pieniądze za niewykorzystane zajęcia zostaną zwrócone klientowi na jego konto.

11. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy. Okularki nie są obowiązkowe, lecz bardzo się przydają :)

12. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność, za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi prawny opiekun. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek, a także regulaminu pływalni. Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych uczestników zajęć.

13. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć tylko w trakcie zajęć. Przed i po zajęciach za nieletnich uczestników odpowiada rodzic lub opiekun. *Prosimy o baczną obserwację instruktorów, co zwiększy bezpieczeństwo Państwa dzieci. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.

14. W przypadku braku wolnych miejsc, pierwszenstwo uczestnictwa w kolejnym semestrze maja osoby dotychczas zapisane i uczeszczajace na zajecia.

15. W przypadku niezastosowania się do regulaminu, kursant może zostać usunięty z listy klientów, co uniemożli uczęszczania na zajęcia.