Witamy w Szkole Pływania Pływak

Szkoła powstała w roku 2012r. w Lublinie, a od 2018r. zapraszamy do nowo otwartego obiektu CRiS w Sanoku. Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, a także wiele tytułów i odbytych szkoleń w zakresie instruktażu pływania, nadanych m.in przez Polską Akademię Sportu, Firmę szkoleniową Lestur z Leska, czy Akademię Wychowania Fizycznego.

Naszym celem jest skuteczna nauka pływania oraz doskonalenie czterech podstawowych stylów: klasycznego (żabka), grzbietowego, motylkowego (delfin) i kraula, poprawa formy poprzez ćwiczenia i zajęcia w wodzie (aqua fitness, aktywny senior, zawody pływackie, przygotowanie do triatlonu, sportowe półkolonie, zimowiska, ćwiczenia na rowerkach wodnych, czy urodziny na basenie, a także kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy i kursy instruktorskie)

Zapraszamy osoby pływające, niepływające, rozpoczynające swoją przygodę z pływaniem, te które chcą zdobyć wyższy stopień zaawansowania, jak i te, które chcą zyskać jedynie na formie. Mile widziane zarówno dzieci, jak i dorośli, a także aktywni seniorzy i osoby niepełnosprawne. Posiadamy pełną otwartość na osoby w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Od Listopada 2018r. Nasza Szkoła Współpracuje z Bieszczadzkim Centrum Ratownictwa Wodnego "Lestur" zajmującą się szkoleniem Instruktorów Sportu, Ratowników WOPR, oraz Instruktorów ratownictwa Wodnego. www.bcrw.pl

Zapraszamy. MOSiR Sanok ul. Królowej Bony 4 - Zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę :)

Galeria

(zapraszamy na video - pod zakładką 'kontakt')

Aktualności


Partnerzy


Instruktorzy

Robert Oleniacz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Założyciel Szkoły

Ratownik Medyczny w lubelskim Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Ratownik Wodny bieszczadzkiego WOPR

Ewa Get

Instruktor pływania (AWF Kraków)

Instruktor FITNESS i AQUA FITNESS

Instruktor ratownictwa wodnego

Ratownik Wodny bieszczadzkiego WOPR

Trener Personalny

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Jacek Dobosz

Dyplomowany instruktor pływania PWSZ Krosno

Nauczyciel ZS3 w Sanoku

Ratownik WOPR

Aleksandra Kunik

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem "Lestur"

Wieloletnia Zawodniczka UKS Sanok

Łukasz Froń

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem "Lestur"

Ratowniczka WOPR

Ratownik Medyczny w Brzozowskim Pogotowiu Ratunkowym

Rafał Dudek

Dyplomowany instruktor pływania

Ratownik WOPR

Nauczyciel SP w Trepczy

Cennik

150zł/os. za semestr do 10-go lutego

50zł/os. 60zł /2os. i 70zł/3os

20zł - pobyt jednorazowy, 120zł / karnet 10 zajęć

do paska mozna doliczyć 10 minut.

130zł/os. za semestr - do 10-go lutego

HarmonogramKontakt

Szkoła Pływania Pływak  

Robert Oleniacz
503 799 197
nr Konta - 69 1950 0001 2006 0044 2910 0001
robert.oleniacz@gmail.com

Regulamin

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku, stosuje się od 25 maja 2018 r. Informujemy również, że firma jest ubezpieczona w PZU, OC na kwotę 1000000zł.

Regulamin i polityka prywatności

1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia. Zapisy do Szkoły Pływania PŁYWAK przyjmowane są drogą mailową, lub telefonicznie.

2. Każdy kursant uczestniczący w zajęciach deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem, oraz informacją o ochronie danych osobowych, co oznacza przystanie na umowę i warunki szkoły pływania Pływak i warunki pływalni CRiS Sanok.

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWAK reprezentowana przez ROBERTA OLENIACZA , NIP 687-184-6677, regon: 061643087, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe, które państwo udostępniacie przetwarzane będą w celu, otrzymywania treści marketingowych (informacji handlowych i wymiany handlowej) za pośrednictwem: banku, z którego robią Państwo przelew i aplikacji tego banku, e-mail, SMS oraz innych form komunikacji elektronicznej, w tym informacji o promocjach i ofertach.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: a)żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b)wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, c)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. d)nie wyrażenia zgody na politykę plików „cookies” strony www.plywaksanok.pl (każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie)

6. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie jedynie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.

7. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata należności wg cennika. Aby wyrazić chęć uczestnictwa w zajęciach grupowych kursant lub rodzic zobowiązany jest wpłacić bezzwrotną kaucję w wysokości 30zł która zostanie odjęta od ceny za całość kursu, w tytule wpisując: SANOK imię i nazwisko kursanta, oraz dzień i godzinę zajęć. W przypadku zajęć w wodzie, dodatkowo rodzaj zajęć (w razie nieodbytego kursu z powodów niezależnych od obu stron kwota kaucji zostanie zwrócona na konto kursanta.)

8. O nieobecności na zajęciach nie trzeba powiadamiać, Uczestnicy kursu mają możliwość odrobienia nieobecności dwóch zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Właścicielem Szkoły. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty. W przypadku sytuacji losowej (np. zamknięcia w danym dniu basenu) zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez właściciela szkoły.

9. Szkoła pływania nie zwraca opłaty za kurs. W przypadku rezygnacji z kursu wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w wyjątkowych sytuacjach jak udokumentowana zaświadczeniem lekarskim choroba, czy niemożliwe do przewidzenia zdarzenie losowe, lub gdy ten nie odbędzie się z przyczyn nie wynikających z winy kursanta.

10. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. awarii basenu), oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie. Odrobienie tych zajęć nastąpi w pierwszym możliwym terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani przez właściciela szkoły.

11. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy. Okularki nie są obowiązkowe, lecz bardzo się przydają :)

12. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek, a także regulaminu pływalni. Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych uczestników zajęć.

13. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć tylko w trakcie zajęć. Przed i po zajęciach za nieletnich uczestników odpowiada rodzic lub opiekun. *Prosimy o baczną obserwację instruktorów, co zwiększy bezpieczeństwo Państwa dzieci. Pod koniec semestru planujemy rozdać ankiety na temat naszej pracy, oraz pracy poszczególnych naszych pracowników. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.

14. W przypadku braku wolnych miejsc, pierwszenstwo uczestnictwa w kolejnym semestrze maja osoby dotychczas zapisane i uczeszczajace na zajecia.

15. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność, za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi prawny opiekun.