WITAMY W SZKOLE PŁYWANIA PŁYWAK

Naszym celem jest skuteczna nauka pływania oraz doskonalenie czterech podstawowych stylów: klasycznego (żabka), grzbietowego, motylkowego (delfin) i kraula, poprawa formy poprzez zabawę, ćwiczenia i zajęcia w wodzie, zawody pływackie. Zdecydowanie stawiamy na jakoś zajęć. Nasze lekcje dla początkujących prowadzone są z wody, co zwiększa dokładność i szybkość nauki. Zajęcia odbywają się przeważnie raz w tygodniu, zawsze w umówionym dniu i godzinie. (Oczywiście istnieje możliwość zapisania się więcej razy niż raz w tygodniu)

Szkoła powstała w roku 2012r. Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, a także wiele tytułów i odbytych szkoleń w zakresie pływania i instruktażu pływania, nadanych m.in przez Polską Akademię Sportu, Akademię Wychowania Fizycznego, WOPR, oraz firmę szkoleniową "Lestur" z Leska.

Zapraszamy osoby pływające, niepływające, rozpoczynające swoją przygodę z pływaniem, te które chcą zdobyć wyższy stopień zaawansowania, te które chcą zyskać jedynie na formie, jak i te, które myślą nad startem w poważnych zawodach pływackich, swoich lub pociech :) Mile widziane zarówno dzieci od 4-go do 14-go roku życia, młodzież jak i dorośli, a także aktywni seniorzy. Posiadamy pełną otwartość na osoby w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji i osoby niepełnosprawne.

Czas trwania zajęć to 45 minut, między zajęciami są 5-cio minutowe przerwy. Mało liczne grupy. (Zajęcia jedynie grupowe) W Naszej szkole wyróżniamy 5 poziomów stopni zaawansowania: A - Oswajanie, podstawa, kursant nie umie pływać, ani się wcześniej nie uczył A/B - Kursanci oswojeni z wodą, dorośli, lub dzieci które zanurzą głowę, położą się na plecach i popłyną przynajmniej na brzuchu za pomocą deski (i/lub) makaronu B - Kursanci potrafią przepłynąć na plecach 25m i na brzuchu strzałką C - Kursanci, którzy płyną pełnym grzbietem i kraulem bez niego D - Kursanci, którzy płyną 3 stylami : grzbiet, kraul, żabka, (włączamy ćwiczenia do stylu motylkowego)

Zapraszamy! MOSiR Sanok ul. Królowej Bony 4. Zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę.

Galeria

(zapraszamy na video - pod zakładką 'kontakt')

Aktualności


Partnerzy


Instruktorzy

Magdalena Hulewicz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Studentka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wieloletnia sanocka pływaczka

Jacek Dobosz

Dyplomowany instruktor i trener II klasy pływania, z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Absolwent PWSZ Krosno

Nauczyciel ZST Sanok

Agnieszka Pałasiewicz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem BCRW Lestur

Absolwetnka „Turystyka i Rekreacja” na: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Doświadczona alpinistka

Wiktor Kabala

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Uczeń 1 LO w Sanoku

Syn legendy sanockiego basnu P.Jacka Kabali

Wieloletni pływak sanockiego basenu

Karolina Tomala

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Absolwentka aWF Katowice

Wieloletnia katowicka pływaczka

Michał Kobylarski

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem WOPR

Ratownik WOPR

Wieloletni sanocki pływak

Katarzyna Krawczyk

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem WOPR

Ratowniczka WOPR

Wieloletnia sanocka pływaczka

Paulina Turopolska

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem BCRW Lestur

Uczeń 2 LO w Sanoku

Wieloletnia leska pływaczka

Julia Lewicka

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Studentka Uniwersytetu Krakowskiego

Ratowniczka WOPR

Wieloletnia sanocka pływaczka

Cennik

22 zł za lekcję x il. zajęć w miesiącu. Płatne za miesiąc z góry

Kontakt

514606190    

Szkoła Pływak
nr konta: 45114020040000310279315175

W Tytule prosze KONIECZNIE wpisac Imie i Nazwisko kursanta/kursantow, dzien tygodnia i godzine zajec, oraz MIESIĄC za ktory dokonywana jest platnosc.

Regulamin

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku - stosuje się od 25 maja 2018 r.

Regulamin i Rodo

1. Każdy interesant, który wpłacił pieniądze za kurs na wskazane konto przez nas konto bankowe, deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem, oraz informacją o ochronie danych osobowych, co oznacza przystanie na warunki szkoły pływania Pływak, oraz warunki pływalni CRiS Sanok.

2. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia. Zapisy do Szkoły Pływania PŁYWAK przyjmowane są telefonicznie. Po zapisaniu się zalecamy kontakt przez SMS, telefonicznie zaś tylko w ważnych lub złożonych sprawach. (po finalizacji zapisu prosimy kontakt jedynie z numeru z którego został zapisany kursant).

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWAK reprezentowana przez ROBERTA OLENIACZA , NIP 687-184-6677, regon: 061643087, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Firma jest ubezpieczona.

4. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty za miesiąc z góry do 20 go dnia każdego miesiąca, za miesiąc z góry w wysokości - ceny za lekcję pływania pomnożonej przez ilość zajęć w miesiącu od osoby, (Ilość lekcji w danym miesiącu podaje właściciel) na konto szkoły w tytule wpisując: Imię i Nazwisko kursanta oraz dzień tygodnia, w którym jest zapisany i godzinę zajęć, a także miesiąc za który jest wnoszona opłata. UWAGA SZKOŁA PŁYWANIA NIE POBIERA OPŁATY JEDYNIE ZA ODBYTE ZAJĘCIA (LECZ ZA MIESIĄC Z GÓRY) I NIE ZWRACA PIENIĘDZY ZA NIEODBYTE ZAJĘCIA! - nieobecności można odrobić kierując się zasadami z § 5 i 6.

5. ODRABIANIE ZAJĘĆ!!! - W Semestrze można odrobić wszystkie opuszczone zajęcia na następujących zasadach: Nieobecność należy zgłosić minimum 24 godziny przed planowaną lekcją - jedynie przez SMS pod numer 514606190, o treści "nieobecność, imię i nazwisko nieobecnego kursanta, oraz dzień i godzina zajęć.", *na Państwa miejsce zapisujemy inną osobę odrabiającą. W przypadku BRAKU ZGŁOSZENIA MIN 24h PRZED PLANOWANĄ LEKCJĄ - ZAJĘĆ NIE MOŻNA ODROBIĆ! Zaleca się zgłosić nieobecność najszybciej gdy Państwo będą o tym wiedzieć. O odróbki przypominają się Państwo sami, również jedynie przez sms, podając termin, który najlepiej Państwu odpowiada, lub z wyłączeniem których dni..." My wówczas podajemy w sms termin i imię instruktora (uwaga nie zawsze będzie możliwość odrobienia zajęć u instruktora u którego kursant został zapisany pierwotnie na zajęcia). Zajęcia można odrobić jedynie po nieobecności (Nie można wcześniej).

6. Lekcje należy odrabiać pojedynczo (w przypadku rodzeństwa lub grupy, istnieje możliwość znalezienia jednego terminu, po zwolnieniu się miejsc, lecz zastrzegamy sobie prawo do podania różnych terminów). Lekcje mogą być odrobione jedynie w terminie wyznaczonym przez właściciela szkoły i jeśli w sms od Państwa nie przedstawią zakresu dni i godzin, w jakich mogą odrobić zajęcia - JEST ON OSTATECZNY. (Zastrzegamy sobie podać nasz termin, który jest ostateczny, w przypadku braku możliwości znalezienia terminu). NA ODROBKĘ MAJĄ PAŃSTWO 14 DNI OD OSTATNICH OPUSZCZONYCH ZAJĘĆ (Nie odpowiadamy za długotrwałe nieobecności).

7. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora, odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. zawodów lub awarii basenu), oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych, Szkoła Pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.

8. Zajęcia trwają 45 minut, między każdymi zajęciami jest 5 minut przerwy. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy, (może być dwu-częściowy), ręcznik, klapki, czepek i okularki.

9. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność, za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi prawny opiekun. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek, a także regulaminu pływalni. Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych uczestników zajęć.

10. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć tylko w trakcie zajęć. Przed i po zajęciach za nieletnich uczestników odpowiada rodzic lub opiekun. *Prosimy o baczną obserwację zajęć, co zwiększy bezpieczeństwo Państwa dzieci. O wszelkich nieprawidłowościach prosimy meldować właściciela szkoły.

11. W przypadku braku wolnych miejsc, pierwszeństwo uczestnictwa w kolejnym miesiącu maja osoby dotychczas zapisane, opłacające i zbezczeszczające na zajęcia.

12. W przypadku niezastosowania się do regulaminu, kursant może zostać usunięty z listy klientów, co uniemożli uczęszczanie na zajęcia.

* Pani/Pana dane osobowe, które państwo udostępniacie przetwarzane będą w celu, otrzymywania treści marketingowych (informacji handlowych i wymiany handlowej w tym informacji o promocjach i ofertach szkoły, czy odrobieniach zajęć) za pośrednictwem: telefonu, oraz innych form komunikacji elektronicznej – (np. konta w banku z którego robią Państwo przelew.)

Posiada Pani/Pan prawo do: a)żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b)wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, c)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. d)nie wyrażenia zgody na politykę plików „cookies” strony www.plywaksanok.pl (każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie)

Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie jedynie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym - ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zajęć i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.