WAKACYJNE PŁYWANIE W SZKOLE PŁYWANIA i KLUBIE PŁYWACKIM PŁYWAK

Szkoła powstała w roku 2012r. Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, a także wiele tytułów i odbytych szkoleń w zakresie pływania i instruktażu pływania, nadanych m.in przez Polską Akademię Sportu, Akademię Wychowania Fizycznego, oraz firmę szkoleniową Lestur z Leska, czy WOPR.

Naszym celem jest skuteczna nauka pływania oraz doskonalenie czterech podstawowych stylów: klasycznego (żabka), grzbietowego, motylkowego (delfin) i kraula, poprawa formy poprzez zabawę, ćwiczenia i zajęcia w wodzie, zawody pływackie. Zdecydowanie stawiamy na jakoś zajęć. Nasze lekcje dla początkujących prowadzone są z wody, co zwiększa dokładność i szybkość nauki.

Zapraszamy osoby pływające, niepływające, rozpoczynające swoją przygodę z pływaniem, te które chcą zdobyć wyższy stopień zaawansowania, te które chcą zyskać jedynie na formie, jak i te, które myślą nad startem w poważnych zawodach pływackich, swoich lub pociech :) Mile widziane zarówno dzieci od 3-go do 15-go roku życia, młodzież jak i dorośli, a także aktywni seniorzy. Posiadamy pełną otwartość na osoby w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji i osoby niepełnosprawne.

Czas trwania zajęć to 45 minut, między zajęciami są 5-cio minutowe przerwy. (Zajęcia jedynie grupowe) 7-mio osobowe grupy - ósma osóba odrabiająca. Opłata miesięczna, Wszystkie opuszczone lekcje można odrobić!

Zapraszamy! MOSiR Sanok ul. Królowej Bony 4 - tel. 503799197. Zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę.

Galeria

(zapraszamy na video - pod zakładką 'kontakt')

Aktualności


Partnerzy


Instruktorzy

Julia Lewicka

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wieloletnia sanocka Pływaczka Klubu Pływackiego UKS SANOK

Jacek Dobosz

Dyplomowany Trener i Instruktor pływania, z certyfikatem PWSZ Krosno

Nauczyciel ZS3 w Sanoku

Sabina Jędrysik

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem PWSZ Krosno

Wieloletnia Instruktorka Lubelskich i podlubelskich Basenów

Aleksandra Kunik

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Lestur s siedzibą w Lesku

Wieloletnia sanocka Pływaczka Klubu Pływackiego UKS SANOK

Agnieszka Pałasiewicz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Lestur s siedzibą w Lesku

Doświadczona instruktorka na basenie Aquarius w Lesku

Magdalena Hulewicz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wieloletnia sanocka Pływaczka Klubu Pływackiego UKS SANOK

Ratowniczka WOPR

Wiktor Kabala

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Lestur s siedzibą w Lesku

Wieloletni sanocki Pływak Klubu Pływackiego UKS SANOK

Ratownik WOPR

Tomasz Wolanin

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem AWF Kraków

Trener STS Sanok

Robert Oleniacz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratownik WOPR

Ratownik Medyczny w Bieszczadzkim Pogotowiu Ratunkowym

Sternik Motorowodny

Założyciel Szkoły

Cennik

22 zł za lekcję x il. zajęć w miesiącu. Płatne za miesiąc z góry

Kontakt

503799197    

Robert Oleniacz
SZKOŁA PŁYWAK
nr konta:
53 1020 3176 0000 5602 0277 6169

Regulamin

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku, stosuje się od 25 maja 2018 r.

Regulamin i Rodo (aktualizacja 6.12.2020)

1. Każdy kursant który wpłacił pieniądze za kurs na wskazane konto przez nas konto bankowe (w przypadku osoby niepełnoletniej - opiekun) deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem, oraz informacją o ochronie danych osobowych, co oznacza przystanie na warunki szkoły pływania Pływak, oraz warunki pływalni CRiS Sanok.

2. Każdy uczestnik zajęć, lub jego opiekun (w przypadku osoby niepełnoletniej) zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia. Zapisy do Szkoły Pływania PŁYWAK przyjmowane są telefonicznie. Po zapisaniu się zalecamy kontakt przez SMS, telefonicznie zaś tylko w ważnych lub złożonych sprawach. (oraz po finalizacji zapisu prosimy kontakt jedynie z numeru z którego został zapisany kursant).

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWAK reprezentowana przez ROBERTA OLENIACZA , NIP 687-184-6677, regon: 061643087, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Firma jest ubezpieczona.

4. Pani/Pana dane osobowe, które państwo udostępniacie przetwarzane będą w celu, otrzymywania treści marketingowych (informacji handlowych i wymiany handlowej w tym informacji o promocjach i ofertach szkoły) za pośrednictwem: telefonu, oraz innych form komunikacji elektronicznej - konta w banku z którego robią Państwo przelew.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: a)żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b)wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, c)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. d)nie wyrażenia zgody na politykę plików „cookies” strony www.plywaksanok.pl (każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie)

6. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie jedynie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym - ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.

7. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty do 20-go każdego miesiąca, w wysokości - ceny za lekcję pływania pomnożonej przez ilość zajęć w miesiącu od osoby, (Ilość lekcji podaje właściciel) ...na konto szkoły w tytule wpisując: Imię i Nazwisko kursanta oraz dzień tygodnia, w którym jest zapisany i godzinę zajęć, a także miesiąc za który jest wnoszona opłata. UWAGA SZKOŁA PŁYWANIA NIE POBIERA OPŁATY JEDYNIE ZA ODBYTE ZAJĘCIA (LECZ ZA MIESIĄC Z GÓRY) I NIE ZWRACA PIENIĘDZY ZA NIEODBYTE ZAJĘCIA!

8. ODRABIANIE ZAJĘĆ!!! - W Semestrze można odrobić wszystkie opuszczone zajęcia na następujących zasadach: Należy zgłaszać wszystkie nieobecności jedynie przez SMS pod numer 514606190 do 5 godzin przed rozpoczęciem zajęć, o treści "nieobecność, oraz dzień i godzina zajęć.", na Państwa miejsce zapisujemy inną osobę odrabiającą. Jeśli mają Państwo zapisanego więcej niż jednego kursanta wówczas niezbędne będzie imię i nazwisko osoby nieobecnej. W przypadku BRAKU ZGŁOSZENIA ZAJĘĆ NIE MOŻNA ODROBIĆ! Odrobki zgłaszamy również jedynie przez sms, najlepiej o treści "proszę o wyznaczenie terminu odrobki z wyłączeniem dni..." My wówczas podajemy w sms termin i imię instruktora (uwaga nie zawsze będzie możliwość odrobienia zajęć u instruktora u którego kursant został zapisany pierwotnie na zajęcia). Zgłaszać nieobecność mają obowiązek także osoby, które odrobiły już swoje zajęcia. Lekcje należy odrabiać pojedynczo (w przypadku rodzeństwa lub grupy, istnieje możliwość znalezienia dogodnego terminu, po zwolnieniu się miejsc). Lekcje mogą być odrobione jedynie w terminie wyznaczonym przez właściciela szkoły, jeśli jest nieodpowiedni, może zostać zmieniony, natomiast gdy właściciel nie znajdzie innego dogodnego terminu dla kursanta, wówczas lekcje uznaje się za odrobione. NA ODRÓBKĘ MAJĄ PAŃSTWO 7 DNI PO POWROCIE NA ZAJĘCIA.

9. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie.

10. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora, odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. zawodów lub awarii basenu), oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie. W przypadku JEDYNIE PRZYCZYN ZALEŻNYCH OD NAS i braku możliwości odrobienia zajęć, pieniądze za niewykorzystane zajęcia zostaną zwrócone klientowi na jego konto. Ilość osób w grupie to 7osób i ósma osoba to osoba odrabiająca. za spełniony stan uważa się średnią il. os w grupie (8) w danym miesiącu.

11. Zajęcia trwają 45 minut, między każdymi zajęciami jest 5 minut przerwy. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy, (może być dwu-częściowy), ręcznik, klapki, czepek i okularki!

12. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność, za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi prawny opiekun. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek, a także regulaminu pływalni. Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych uczestników zajęć.

13. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć tylko w trakcie zajęć. Przed i po zajęciach za nieletnich uczestników odpowiada rodzic lub opiekun. *Prosimy o baczną obserwację zajęć, co zwiększy bezpieczeństwo Państwa dzieci. O wszelkich nieprawidłowościach prosimy meldować właściciela szkoły.

14. W przypadku braku wolnych miejsc, pierwszenstwo uczestnictwa w kolejnym semestrze maja osoby dotychczas zapisane i uczeszczajace na zajecia.

15. W przypadku niezastosowania się do regulaminu, kursant może zostać usunięty z listy klientów, co uniemożli uczęszczanie na zajęcia.